CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU ROYAL 18

Ngày 16/10/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã tiến hành bàn giao thiết bị cho Hệ Thống Quản lý nước dằn tàu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho tàu ROYAL 18 lắp đặt tại Công ty Đóng tàu Hoàng G ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HAI HA 388

Ngày 16/09/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã tiến hành bàn giao thiết bị cho Hệ Thống Quản lý nước dằn tàu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho tàu HAI HA 388 lắp đặt tại Công ty TNHH MTV Đóng ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HOANG PHUONG LUCKY

Ngày 19/10/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã tiến hành bàn giao thiết bị cho Hệ Thống Quản lý nước dằn tàu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho tàu Hoang Phuong Lucky lắp đặt tại Công ty TNHH M ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HO TAY 6

Ngày 22/09/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã tiến hành bàn giao thiết bị cho Hệ Thống Quản lý nước dằn tàu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho tàu HAI HA 388 lắp đặt tại Công ty Đóng tàu 76 - ...

Triển khai ký kết lắp đặt thiết bị TLC-BWM

Công ty Cổ phần Hàng hải Liên Việt hiện tại là đại lý Cấp 1 cung cấp sản phẩm TLC-BWM. Liên hệ 0912346954 để được tư vấn hỗ trợ. Thiết bị xử lý nước dằn tàu Thảo Linh hiện tại là đơn vị đầu ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU TRUONG LOC 16

Ngày 07/2/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho tàu M.V TRUONG LOC 16 (IMO9587714, loại tàu chở hà ...

Giới thiệu về hệ thống quản lý nước dằn TLC-BMW

Lienviet Marine Là đại lý cấp 1 cung cấp tư vấn nắp đặt hệ thống xử lý nước dằn Ballast - BWMS tại Việt Nam. Liên hệ 0912346954 để biết thông tin chi tiết và được hướng dẫn cung cấp hồ sơ tà ...

Giám định tổn thất tàu TRỌNG ANH 45

Theo yêu cầu giám định ngày 04/11/2017 của Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt, từ ngày 05/11/2017 đến ngày 11/11/2017, giám định viên Lienviet Marine đã có mặt tại tàu Trọng Anh 45 – đang neo đậ ...

Dẫn tàu CÁI LÂN 4

Lienviet Marine thực hiện công tác dẫn tàu CÁI LÂN 4 từ khu neo bến gót vào nhà máy đóng sửa chữa tàu PHÀ RỪNG. Liên hệ 0912346954 để trao đổi thông tin chi tiết. ...

Giám định mua bán tàu

Theo yêu cầu của CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG, ngày 20/04/2018, Giám định viên ký tên dưới đây của Lienviet Marine đã có mặt trên tàu: M/V “ORIENTAL BLESS” liên hệ 0912346954 để biết thôn ...