CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HAM RONG 8

Ngày 08/3/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HAM RONG 8 (IMO9585455, loại tàu chở hàng t ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HOANG PHUONG VIGOR

Ngày 20/01/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HOANG PHUONG VIGOR (IMO9330159, loại tàu c ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU KIEN HUNG

Ngày 05/01/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V KIEN HUNG (IMO9367877, loại tàu chở hàng t ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU GT PEACE

Ngày 22/12/20 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 400 Ex cho M.T GT PEACE loại tàu Chemical/Oil tanker built ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HAI HA 58

Ngày 02/12/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HAI HA 58 (IMO: 9564102, loại tàu chở hàng ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HA DONG

Ngày 01/12/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HA DONG (IMO9572147, loại tàu chở hàng tổn ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HOA BINH 45

Ngày 05/01/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HOA BINH 45 (IMO9587697, loại tàu chở hàng ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU WISDOM

Ngày 24/11/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho tàu M.V.WISDOM (IMO: 8603248, MMSI 567065200) is ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU PHC ENDEAVOR (Ex STC HARMONY)

Ngày 30/10/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho tàu PHC ENDEAVOR (Ex STC HARMONY) của Công TNHH v ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU NASHICO 08

Ngày 08/10/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho tàu NASHICO 08 của Công ty TNHH đầu tư vận tải Bi ...