CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HA DONG

Ngày 01/12/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HA DONG (IMO9572147, loại tàu chở hàng tổn ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HOA BINH 45

Ngày 05/01/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HOA BINH 45 (IMO9587697, loại tàu chở hàng ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU WISDOM

Ngày 24/11/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho tàu M.V.WISDOM (IMO: 8603248, MMSI 567065200) is ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU PHC ENDEAVOR (Ex STC HARMONY)

Ngày 30/10/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho tàu PHC ENDEAVOR (Ex STC HARMONY) của Công TNHH v ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU NASHICO 08

Ngày 08/10/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho tàu NASHICO 08 của Công ty TNHH đầu tư vận tải Bi ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU ROYAL 18

Ngày 16/10/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã tiến hành bàn giao thiết bị cho Hệ Thống Quản lý nước dằn tàu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho tàu ROYAL 18 lắp đặt tại Công ty Đóng tàu Hoàng G ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HAI HA 388

Ngày 16/09/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã tiến hành bàn giao thiết bị cho Hệ Thống Quản lý nước dằn tàu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho tàu HAI HA 388 lắp đặt tại Công ty TNHH MTV Đóng ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HOANG PHUONG LUCKY

Ngày 19/10/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã tiến hành bàn giao thiết bị cho Hệ Thống Quản lý nước dằn tàu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho tàu Hoang Phuong Lucky lắp đặt tại Công ty TNHH M ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HO TAY 6

Ngày 22/09/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã tiến hành bàn giao thiết bị cho Hệ Thống Quản lý nước dằn tàu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho tàu HAI HA 388 lắp đặt tại Công ty Đóng tàu 76 - ...

Triển khai ký kết lắp đặt thiết bị TLC-BWM

Công ty Cổ phần Hàng hải Liên Việt hiện tại là đại lý Cấp 1 cung cấp sản phẩm TLC-BWM. Liên hệ 0912346954 để được tư vấn hỗ trợ. Thiết bị xử lý nước dằn tàu Thảo Linh hiện tại là đơn vị đầu ...