CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HOANG PHUONG VIGOR

Ngày 20/01/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HOANG PHUONG VIGOR (IMO9330159, loại tàu c ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU KIEN HUNG

Ngày 05/01/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V KIEN HUNG (IMO9367877, loại tàu chở hàng t ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU GT PEACE

Ngày 22/12/20 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 400 Ex cho M.T GT PEACE loại tàu Chemical/Oil tanker built ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HAI HA 58

Ngày 02/12/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HAI HA 58 (IMO: 9564102, loại tàu chở hàng ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HA DONG

Ngày 01/12/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HA DONG (IMO9572147, loại tàu chở hàng tổn ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HOA BINH 45

Ngày 05/01/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HOA BINH 45 (IMO9587697, loại tàu chở hàng ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU WISDOM

Ngày 24/11/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho tàu M.V.WISDOM (IMO: 8603248, MMSI 567065200) is ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU PHC ENDEAVOR (Ex STC HARMONY)

Ngày 30/10/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho tàu PHC ENDEAVOR (Ex STC HARMONY) của Công TNHH v ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU NASHICO 08

Ngày 08/10/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho tàu NASHICO 08 của Công ty TNHH đầu tư vận tải Bi ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU ROYAL 18

Ngày 16/10/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã tiến hành bàn giao thiết bị cho Hệ Thống Quản lý nước dằn tàu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho tàu ROYAL 18 lắp đặt tại Công ty Đóng tàu Hoàng G ...