Lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn TLC-BWM

Lienviet Marine Là đại lý cấp 1 cung cấp tư vấn nắp đặt hệ thống xử lý nước dằn Ballast - BWMS tại Việt Nam. Liên hệ 0912346954 để biết thông tin chi tiết và được hướng dẫn cung cấp hồ sơ tà ...

Vận tải hàng hóa

Vận tải hàng hóa nội địa và quốc tế. Lienviet Marine quản lý khai thác tàu hoạt động tuyến nội địa và quốc tế. Liên hệ: 0912346954 để được tư vấn hỗ trợ vận tải hàng hóa. ...

Cung ứng vật tư trang thiết bị hàng hải

Lienviet Marine đào tạo và tuyển chọn đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm thực tế hiện trường, có năng lực tổ chức thực hiện triển khai cung ứng vật tư trang thiết bị hàng hải luôn đáp ứng đ ...

Giám định hàng hải

Sau các năm hoạt động, Lienviet Marine xây dựng và quản lý có hiệu quả hệ thống tổ chức. Lienviet Marine đào tạo và tuyển chọn đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm thực tế hiện trường, có năn ...

Cung ứng thuyền viên

Hiện tại Công ty tuyển dụng và cung ứng thuyền viên cho đôi tàu Công ty và chủ tàu Việt Nam hoạt động tuyến nội địa, Nam Trung Quốc, Đông Nam Á và Quốc tế. Là địa chỉ tin cậy cho chủ tàu và ...

Dịch vụ quản lý tàu

Dịch vụ quản lý tàu: Tư vấn quản lý triển khai hệ thống An ninh - An Toàn Công ty và tàu, triển khai duy trì HTQLAT&LĐHH Công ty và tàu. Quản lý kỹ thuật: Duy trì trạng thái kỹ thuật tàu, tư ...