CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU VIEN DONG 151

Ngày 27/10/21 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho VIEN DONG 151 (IMO9536569, loại tàu GENERAL CARGO b ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HOANG TUAN 89

Ngày 14/10/21 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho HOANG TUAN 89 (IMO9586966, loại tàu GENERAL CARGO b ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU ROYAL 09

Ngày 08/9/21 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho ROYAL 09 (IMO: 9560807, loại tàu GENERAL CARGO built ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU ROYAL 06

Ngày 08/9/21 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho ROYAL 06 (IMO: 9560819, loại tàu GENERAL CARGO built ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU NAM PHAT STAR

Ngày 08/9/21 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho NAM PHAT STAR (IMO: 9563835, loại tàu GENERAL CARGO b ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU AS HUMANITE (Ex HAI TONG 1)

Ngày 17/8/21 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 250 Ex cho AS HUMANITE (Ex HAI TONG 1) loại tàu Chemical/Oil ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU GT VICTORY

Ngày 14/6/21 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 400 Ex cho M.T GT VICTORY loại tàu Chemical/Oil tanker built ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HOANG TUAN 88

Ngày 14/06/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho tàu HOANG TUAN 88 (IMO: 9582776, loại tàu GENERAL ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU PHC MARITIME

Ngày 01/06/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho tàu PHC MARITIME (IMO9181845, loại tàu GENERAL CA ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU DA NANG GAS

Ngày 26/04/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 200 cho tàu DA NANG GAS (IMO9388429, loại tàu LPG, Flag V ...