Tuyển dụng thuyền viên tháng 12/2020

Công ty Cổ phần Hàng hải Liên Việt tuyển dụng thuyền viên tháng 12/2020. Full thuyền bộ tàu hàng 5-7k chuyên chở gạo chạy Đông Nam Á, thuyền viên tàu dầu hóa chất 5-7k chạy trong nước, tàu đ ...

Tuyển dụng thuyền viên tháng 08/2019

Công ty Cổ phần Hàng hải Liên Việt tuyển dụng thuyền viên tuyến ĐNA và Nam Trung Quốc tháng 08/2019 ...

Tuyển dụng thuyền viên tháng 03/2019

Công ty Cổ phần Hàng hải Liên Việt tuyển dụng thuyền viên tháng 03/2019. Full thuyền bộ tàu hàng nội địa 1 vạn, thuyền viên tàu tuyến nam Trung Quốc, thuyền viên tàu tuyến Đông Nam Á. ...

Tuyển dụng nhân viên phòng kỹ thuật, phòng thuyền viên

Công ty Cổ phần Hàng hải Liên Việt cần tuyển nhân viên phòng kỹ thuật. ...

Tuyển dụng thuyền viên tháng 12/2018

Công ty Cổ phần Hàng hải Liên Việt - Lienviet Marine liên tục tuyển dụng thuyền viên. Liên hệ trực tiếp Công ty để biết thông tin chi tiết. ...