Triển khai ký kết lắp đặt thiết bị TLC-BWM

Công ty Cổ phần Hàng hải Liên Việt hiện tại là đại lý Cấp 1 cung cấp sản phẩm TLC-BWM. Liên hệ 0912346954 để được tư vấn hỗ trợ. Thiết bị xử lý nước dằn tàu Thảo Linh hiện tại là đơn vị đầu ...

Giới thiệu về hệ thống quản lý nước dằn TLC-BMW

Lienviet Marine Là đại lý cấp 1 cung cấp tư vấn nắp đặt hệ thống xử lý nước dằn Ballast - BWMS tại Việt Nam. Liên hệ 0912346954 để biết thông tin chi tiết và được hướng dẫn cung cấp hồ sơ tà ...

Giám định tổn thất tàu TRỌNG ANH 45

Theo yêu cầu giám định ngày 04/11/2017 của Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt, từ ngày 05/11/2017 đến ngày 11/11/2017, giám định viên Lienviet Marine đã có mặt tại tàu Trọng Anh 45 – đang neo đậ ...

Dẫn tàu CÁI LÂN 4

Lienviet Marine thực hiện công tác dẫn tàu CÁI LÂN 4 từ khu neo bến gót vào nhà máy đóng sửa chữa tàu PHÀ RỪNG. Liên hệ 0912346954 để trao đổi thông tin chi tiết. ...

Giám định mua bán tàu

Theo yêu cầu của CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG, ngày 20/04/2018, Giám định viên ký tên dưới đây của Lienviet Marine đã có mặt trên tàu: M/V “ORIENTAL BLESS” liên hệ 0912346954 để biết thôn ...

Giám định tổn thất tàu VIỆT PHONG

Theo yêu cầu giám định ngày 19/01/2018 của Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt, từ ngày 20/01/2018 đến ngày 22/01/2018, Liên hệ 0912346954 để biết thông tin chi tiết giám định viên Lienviet Marin ...

Tư vấn giám sát tàu lên đà

Lienviet Marine tư vấn giám sát sửa chữa khi tàu lên đà - giám sát sửa chữa sự cố, lập hạng mục, thanh quyết toán khi tàu lên Dock và sửa chữa. Liên hệ 0912346954 để được tư vấn hỗ trợ. ...