Cung ứng thuyền viên

Hiện tại Công ty tuyển dụng và cung ứng thuyền viên cho đôi tàu Công ty và chủ tàu Việt Nam hoạt động tuyến nội địa, Nam Trung Quốc, Đông Nam Á và Quốc tế. Là địa chỉ tin cậy cho chủ tàu và ...